Ägglossningsymptom

Vissa kvinnor får symptom i samband med ägglossning. Detta kallas för mittelschmerz. Det innebär en smärta mitt i cykeln. Här är en lista på olika symptom:

Sekret

Dagarna före ägglossning så blir sekretet mer vattnigt, gult och mer klart än innan. Detta kan vara ett sätt att upptäcka din ägglossning.

Ägglossningstest

Att använda ägglossningstest är ett säkert sätt att ta reda på när ägglossning kommer att ske.

Det finns dock många olika sorters ägglossningstest som har olika användarvänlighet, samt att vissa är lättare att tyda. Läs mer om dem här.

Temperatur med hjälp av en basal termometer

Ett sätt är att mäta din temperatur och ta reda på när ägglossning sker därigenom. Detta eftersom temperaturen går upp rejält dagarna innan ägglossning.

Måste passa på att rekommendera Libresses Ägglossningskalender, som ger dig bra med info om ägglossning.