Manliga fertilitetstest

Manliga fertilitetstest, även kallade spermatest och spermietest är hemtester som används för att mäta antalet spermier i din sädesvätska.

40-50% av fallen beror på mannen

Enligt forskning så beror 40-50% av fallen där par ej kan bli med barn på mannen. Därför är det minst lika viktigt för den manliga partnern att testa sig för att se hur det ligger till med fertiliteten.

Hur funkar spermatest?

Spermietest fungerar på så sätt att de försöker ta reda på om din nivå av spermier i din sädesvätska är inom WHOs angivna gränser om vad en hälsosam nivå är.

Varför är det viktigt då?

Precis som tidigare nämnt beror alltså nästan 50% av fallen på mannen. Det är alltså minst lika viktigt att utvärdera mannen som kvinnan. Således är det därför mycket viktigt att utvärdera olika faktorer innan man hittar den riktiga orsaken till varför man inte kan bli gravid.